Home Pensioenfonds

Pensioenfonds

Nieuw meld- en informatiepunt geenpensioen.nl

by Jeroen Boers Jeroen Boers Geen reacties

SER start meld- en informatiepunt geenpensioen.nl

De SER heeft op verzoek van de Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars het meld- en informatiepunt geenpensioen.nl opgericht. De website maakt deel uit van het in juni 2020 door deze organisaties gepresenteerde ‘Aanvalsplan witte vlek pensioenen’.

Eén op de tien werknemers bouwt geen aanvullend pensioen op. Een aanvullend pensioen, bovenop de AOW, is volgens de SER belangrijk om te voorkomen dat mensen er na hun pensionering financieel op achteruit gaan. Met dit nieuwe meld- en informatiepunt willen eerdergenoemde partijen het voor werkgevers eenvoudiger maken om tot een pensioenregeling te komen en bevorderen dat zoveel mogelijk werknemers pensioen opbouwen. Daarnaast wil geenpensioen.nl zicht krijgen op bedrijven en sectoren die geen pensioenregeling hebben voor hun werknemers, en de redenen daarvoor.

Stappenplan

Geenpensioen.nl biedt een Stappenplan voor werkgevers die aan de slag willen met een pensioenregeling. Dit Stappenplan is opgesteld door de Stichting van de Arbeid. Daarnaast is er informatie voor werknemers die nu geen pensioen opbouwen en daarover met hun werkgever in gesprek willen. Bovendien kunnen werkgevers en werknemers via deze website een melding doen over het ontbreken van een pensioenregeling bij hun bedrijf zodat er beter zicht komt waar en waarom er geen pensioenregeling is.

Advies

Bent u werkgever, heeft u geen pensioenregeling voor uw medewerkers maar wilt u dit wel regelen? Wij kunnen u helpen. Neem contact met ons op en laat u vrijblijvend informeren.

Bron: InFinance, 12 oktober 2021

Jeroen Boers, directeur & consultant, lid van de PensioenOrde (Beroepsorganisatie van pensioendeskundigen)

Waardeoverdracht pensioen uit het buitenland

by Jeroen Boers Jeroen Boers Geen reacties

Een werknemer die naar een nieuwe werkgever overstapt heeft een wettelijk recht om zijn opgebouwde pensioen samen te voegen met het pensioen bij zijn nieuwe werkgever. Dat betekent dat pensioenuitvoerders moeten meewerken aan deze waardeoverdracht. Tot 2015 moest een werknemer binnen 6 maanden een verzoek hiervoor indienen bij de nieuwe pensioenuitvoerder, maar deze verzoektermijn is inmiddels vervallen. In beginsel geldt dit recht ook voor pensioenoverdracht vanuit buitenlandse pensioenuitvoerders. De praktijk leert echter dat dat zelden lukt.

Read more

“Maximale pensioenpremie in nieuwe stelsel voorlopig op circa 27%”

by Jeroen Boers Jeroen Boers Geen reacties

De pensioenpremie wordt in het nieuwe pensioenstelsel gemaximeerd op ongeveer 27%. Dat zegt minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken vrijdag in een interview met PensioenPro, het vakblad voor de pensioensector.

Een aantal pensioenfondsen, met name ondernemingspensioenfondsen, zitten nu boven dat percentage. Zij kunnen dan in het nieuwe stelsel minder pensioen beloven aan hun werknemers. Sociale partners en kabinet gaan in de stuurgroep, die deze maand begint met de uitwerking van het pensioenakkoord, in overleg over wat er gedaan kan worden voor fondsen die nu een hogere premie inleggen.

In het pensioenakkoord van juni is afgesproken dat de belastingregels voor pensioen op de schop gaan. De premie staat straks centraal, in plaats van de opbouw. Nu mogen werknemers maximaal 1,875% van hun salaris per jaar aan pensioen opbouwen. Op basis daarvan stellen sociale partners de premie vast. Straks komt er een maximale premie en volgt de pensioenopbouw.

Dat de premie maximaal 27% wordt ligt volgens Koolmees nog niet vast, maar dit percentage gaat in de pensioensector al langer rond. Het gaat om eerste berekeningen van het ministerie van financiën, waarbij is uitgegaan van wat er op dit moment door werkgevers en werknemers daadwerkelijk aan premie wordt betaald, aldus de minister. “We bezuinigen hier niet op“, zegt hij tegen PensioenPro. “Hoeveel het precies wordt, is onderdeel van de uitwerking van het pensioenakkoord.

De berekening is gemaakt op basis van premies over 2018 en moet sowieso bijgewerkt worden bij de overstap naar het nieuwe stelsel, volgens planning vanaf 2022. De premies zijn in 2019 al iets gestegen. De meeste bedrijfstakpensioenfondsen rekenen nu premies van onder de 27% (inclusief nabestaandenpensioen).

De minister sluit in het interview niet uit dat er nog maatregelen volgen tegen kortingen, maar wil daar niet op vooruit lopen. “Wij zien natuurlijk de zorgen van mensen. Maar we kunnen geen gratis geld beloven.

Het gesprek vond donderdagochtend plaats, voorafgaand aan het Kamerdebat over de dreigende kortingen op miljoenen pensioenen. In het debat zei Koolmees toe dat hij een aantal scenario’s naar de Tweede Kamer stuurt met mogelijkheden om kortingen te voorkomen of te verzachten. Daarover gaat hij de komende weken in gesprek met de pensioenfondsen en sociale partners.

Bron: Financieel Dagblad, 6 september 2019

Jeroen Boers, directeur & consultant, lid van de PensioenOrde (Beroepsorganisatie van pensioendeskundigen)