Home Partnerpensioen

Partnerpensioen

Nieuw meld- en informatiepunt geenpensioen.nl

by Jeroen Boers Jeroen Boers Geen reacties

SER start meld- en informatiepunt geenpensioen.nl

De SER heeft op verzoek van de Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars het meld- en informatiepunt geenpensioen.nl opgericht. De website maakt deel uit van het in juni 2020 door deze organisaties gepresenteerde ‘Aanvalsplan witte vlek pensioenen’.

Eén op de tien werknemers bouwt geen aanvullend pensioen op. Een aanvullend pensioen, bovenop de AOW, is volgens de SER belangrijk om te voorkomen dat mensen er na hun pensionering financieel op achteruit gaan. Met dit nieuwe meld- en informatiepunt willen eerdergenoemde partijen het voor werkgevers eenvoudiger maken om tot een pensioenregeling te komen en bevorderen dat zoveel mogelijk werknemers pensioen opbouwen. Daarnaast wil geenpensioen.nl zicht krijgen op bedrijven en sectoren die geen pensioenregeling hebben voor hun werknemers, en de redenen daarvoor.

Stappenplan

Geenpensioen.nl biedt een Stappenplan voor werkgevers die aan de slag willen met een pensioenregeling. Dit Stappenplan is opgesteld door de Stichting van de Arbeid. Daarnaast is er informatie voor werknemers die nu geen pensioen opbouwen en daarover met hun werkgever in gesprek willen. Bovendien kunnen werkgevers en werknemers via deze website een melding doen over het ontbreken van een pensioenregeling bij hun bedrijf zodat er beter zicht komt waar en waarom er geen pensioenregeling is.

Advies

Bent u werkgever, heeft u geen pensioenregeling voor uw medewerkers maar wilt u dit wel regelen? Wij kunnen u helpen. Neem contact met ons op en laat u vrijblijvend informeren.

Bron: InFinance, 12 oktober 2021

Jeroen Boers, directeur & consultant, lid van de PensioenOrde (Beroepsorganisatie van pensioendeskundigen)

Waardeoverdracht pensioen uit het buitenland

by Jeroen Boers Jeroen Boers Geen reacties

Een werknemer die naar een nieuwe werkgever overstapt heeft een wettelijk recht om zijn opgebouwde pensioen samen te voegen met het pensioen bij zijn nieuwe werkgever. Dat betekent dat pensioenuitvoerders moeten meewerken aan deze waardeoverdracht. Tot 2015 moest een werknemer binnen 6 maanden een verzoek hiervoor indienen bij de nieuwe pensioenuitvoerder, maar deze verzoektermijn is inmiddels vervallen. In beginsel geldt dit recht ook voor pensioenoverdracht vanuit buitenlandse pensioenuitvoerders. De praktijk leert echter dat dat zelden lukt.

Read more

ANW-hiaatverzekering: wel of niet meeverzekeren?

by Jeroen Boers Jeroen Boers Geen reacties

Het overgrote deel van de actieve beroepsbevolking in Nederland bouwt via de huidige werkgever pensioen op of heeft dat via vorige werkgevers gedaan (bron: CBS, februari 2019). Naast een ouderdomspensioen is er voor de meeste werknemers ook een partnerpensioen geregeld. Soms is er ook de keuze om het ANW-hiaatpensioen mee te verzekeren. Maar wat is het en waarom zou je het meeverzekeren?

De ANW (Algemene Nabestaanden Wet): geregeld door de overheid

De Algemene Nabestaandenwet (ANW) is een basisuitkering van de overheid. Elke inwoner van Nederland is hiervoor automatisch verzekerd. De ANW staat los van het nabestaandenpensioen waar je recht op kan hebben via de werkgever van je partner. Verder duurt de ANW-uitkering niet tot je eigen overlijden, zoals de AOW, maar hij duurt tot je de AOW-leeftijd hebt bereikt.

De ANW biedt dus financiële ondersteuning na het overlijden van een partner of ouder. Er zijn wel strenge eisen om in aanmerking te komen voor een uitkering, dus ga er niet te snel vanuit dat je hierop kunt terugvallen. Het bedrag dat je krijgt, is maximaal zeventig procent van het minimumloon; dit komt neer op ca. € 15.788 bruto per jaar (per 1 juli 2019).

ANW: voor wie?

Als nabestaande heb je recht op een ANW-uitkering als je aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

  •    je bent geboren vóór 1 januari 1950;
  •    je bent geboren na 1 januari 1950 en verzorgt een kind jonger dan achttien jaar;
  •    je bent voor ten minste 45 procent arbeidsongeschikt.

De ANW kent echter wel een inkomenstoets bij je partner; heeft je partner inkomen uit arbeid of in verband met arbeid (denk aan een WAO- of WW-uitkering)? Dan wordt dit inkomen gedeeltelijk of helemaal gekort op de nabestaandenuitkering. Het komt er op neer dat je met een inkomen vanaf € 2.638,94 bruto per maand (2019), geen ANW-uitkering meer krijgt. Voor meer informatie kun je terecht op svb.nl.

ANW-hiaatverzekering: wat is het?

De (collectieve) ANW-hiaatverzekering of ANW-gatverzekering is bedoeld als aanvulling op een ANW-uitkering. Omdat deze uitkering meestal (te) laag is kan het voor je partner moeilijk zijn om rond te komen na je overlijden. Een ANW-hiaatverzekering (ook wel NabestaandenOverbruggingsPensioen of Tijdelijk Partner Pensioen genoemd) kan dan uitkomst bieden.

De ANW-hiaatverzekering keert altijd een vooraf afgesproken bedrag uit, ongeacht het inkomen dat je partner verdient. Je bepaalt zelf hoe lang er moet worden uitgekeerd. Als je partner binnen de uitkeringstermijn van de verzekering komt te overlijden, blijft de verzekeraar doorbetalen aan je erfgenamen (tot het eind van de afgesproken periode).

ANW-hiaatverzekering: waarom zou je dit meeverzekeren?

Een collectieve ANW-hiaatverzekering kan zowel verplicht als vrijwillig worden aangeboden door de werkgever. Als het een verplicht onderdeel van de pensioenregeling is, dan hoeft er niet gekozen te worden.

Maar bij veel werknemers is het verzekerde partnerpensioen echter niet voldoende om de achterblijvende partner en eventuele kinderen financieel goed achter te laten. Dit kan een belangrijke reden zijn om te besluiten een extra tijdelijk partnerpensioen mee te verzekeren.

Vaak is er ook door een overstap naar een andere werkgever een gat ontstaan in het nabestaandenpensioen. Of is een werknemer pas op latere leeftijd in het arbeidsproces gekomen en is er nog maar weinig nabestaandenpensioen opgebouwd. Met een ANW-hiaat verzekering kan dit (deels) worden opgevuld.

Wie betaalt de premie?

Bij een verplichte regeling zal veelal de werkgever de premie hiervoor betalen. In de meeste gevallen betaal je als werknemer echter zelf de premie, met name als het een vrijwillige verzekering is. Maar gelukkig zit er een belastingvoordeel aan het betalen van de premie. De premie wordt namelijk op het bruto salaris in mindering gebracht, waardoor je minder belasting betaalt. De eventuele uitkering is dan weer belast.

Hoe kun je je hiervoor aanmelden?

Bij verplichte regelingen zal de werkgever je aanmelden. Als het een vrijwillige optie is, dan geldt vaak in collectieve regelingen dat aanmelding moet gebeuren binnen drie maanden na in dienst treden. Om in aanmerking te komen hiervoor hoeven geen medische vragen te worden beantwoord. Als aanmelding later plaatsvindt, dan zal de verzekeraar meestal wel vragen over je gezondheid gaan stellen. Let dus op als je in dienst treedt bij een nieuwe werkgever dat je je dan ook zo snel mogelijk aanmeldt.

Wilt u als werkgever ook het nabestaandenpensioen regelen of verbeteren?  Neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Jeroen Boers, directeur & consultant