Home Collectief pensioen

Collectief pensioen

Na het salaris is pensioen één van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden. Als werkgever wilt u de zekerheid dat dit dan ook goed geregeld is. Wij behoeden u voor de risico’s die u wilt vermijden.

Complexe materie

Pensioen is in beginsel niet moeilijk. Het gaat over het opbouwen van vermogen voor later en over een nabestaandenpensioen voor nu. Eventueel aangevuld met een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Maar juist de regels daaromheen maken het ingewikkeld.

Zeker als er op het gebied van wetgeving regelmatig zaken veranderen.

Veel wetgeving van toepassing

Aan een pensioenregeling is veel wetgeving verbonden. Behalve de Pensioenwet heeft u te maken met fiscale wetgeving, gelijke behandeling, Wet pensioencommunicatie, goed werkgeverschap, arbeidsrecht en ga zo maar door.

Wij verstaan ons vak en houden vanzelfsprekend met al deze elementen rekening. U wilt hier tenslotte geen onzekerheid over.

Collectief pensioen is er in vele vormen

Uw wensen en budget zijn de uitgangspunten van de pensioenregeling. Als u zekerheid wil voor uw werknemers dan ligt een middelloonpensioen voor de hand. Maar is het budget het belangrijkste, dan zal een beschikbare premieregeling de beste optie zijn. De vervolgvraag is dan welke kwaliteitseisen de regeling moet voldoen. Wel of geen nabestaandenpensioen, wel of geen arbeidsongeschiktheidsvoorziening. En of er met de premies belegd moet worden of dat er maximale zekerheid moet worden geboden. Dat zijn allemaal keuzes die gemaakt moeten worden. Wij helpen u daar graag mee.

Onze toegevoegde waarde

Omdat wij exact weten wat er op het gebied van wet- en regelgeving speelt, zullen wij u wijzen op de zaken die voor collectief pensioen van belang zijn. Wij begrijpen ook heel goed wat de overwegingen van de werkgever zijn om bepaalde keuzes te maken. Maar als deze keuzes risico’s voor de werkgever met zich meebrengen, dan zullen we dat ook bespreken.

Wij kunnen de ingewikkelde pensioenmaterie begrijpelijk maken en op één A4-tje plat slaan.

Kortom: we voorkomen dat u verkeerde keuzes maakt bij de totstandkoming van uw pensioenregeling.