Home Second opinion

Second opinion

U heeft een advies of een voorstel voor een pensioenregeling of een inkomensverzekering ontvangen. Maar u twijfelt of dit wel de beste oplossing is voor u of uw personeel. Of u weet niet of dit wel het beste product is. Dan kan een second opinion een uitkomst zijn. Wij beoordelen het aanbod en koppelen onze bevindingen in heldere bewoordingen aan u terug.

We onderzoeken wat uw verplichtingen zijn

Hiervoor kijken we naar de voor uw bedrijf geldende verplichtingen. Die kunnen voortvloeien uit wetgeving, uit CAO’s, uit andere afspraken binnen uw branche of uit individuele arbeidsvoorwaarden. Het is vanzelfsprekend van groot belang om dit goed in beeld te hebben.

We beoordelen of het aanbod passend is

Het kan zijn dat u in de arbeidsvoorwaarden afwijkt van uw verplichtingen. Wij zullen u dan ook vragen naar uw beleid op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Met alle informatie beoordelen we of het aanbod dat aan u is gedaan passend is. Wij zullen u een objectieve terugkoppeling geven van onze bevindingen.

We beoordelen of u het beste aanbod heeft gekregen

Er zijn veel aanbieders van pensioen- en inkomensverzekeringen op de markt. Omdat er veel keuze is kan het zijn dat u niet het beste aanbod uit de markt heeft. Wij zullen op basis van het eerder gedane onderzoek een vergelijk maken op prijs, dekking en kwaliteit . Dan weet u zeker of u wel of niet goed zit!

Onze toegevoegde waarde

Door ervaring weten wij hoe wij een onderzoek naar uw verplichtingen moeten aanvliegen. Door diverse bronnen te raadplegen kunnen we snel zien welke verplichtingen er voor uw onderneming gelden. En of het voorstel passend is.

Omdat wij de markt van pensioen- en inkomensverzekeringen goed kennen, weten we of aan u het beste aanbod in de markt is gedaan. En of het een beetje van deze tijd is.

De voordelen die wij u bieden:

  • Inzicht in de verplichtingen die u als werkgever heeft
  • Een objectief oordeel over de passendheid van het aan u gedane aanbod
  • Duidelijkheid over de prijs en kwaliteit van dit aanbod
  • Indien niet passend of het beste aanbod, dan bieden wij u ook een alternatief aan