Home Communicatie

Communicatie

Partnerpensioen: wat is dat en wanneer is je partner ook een partner?

by Jeroen Boers Jeroen Boers Geen reacties

Het overgrote deel van de actieve beroepsbevolking in Nederland bouwt via de huidige werkgever pensioen op of heeft dat via vorige werkgevers gedaan (bron: CBS, februari 2019). Naast een ouderdomspensioen is er voor de meeste werknemers ook een partnerpensioen geregeld.

Maar wat is nu een partnerpensioen en wat kun je ermee?

Als een werknemer tijdens zijn dienstverband komt te overlijden, dan zorgt het partnerpensioen ervoor dat er een nabestaandenpensioen wordt uitgekeerd. Dit is een levenslange uitkering die aan de partner van de overleden werknemer wordt gedaan. Bij het overlijden valt namelijk het salaris van de werknemer weg en daarmee ook een deel van het gezamenlijke inkomen. Voor een werknemer met een partner zonder eigen inkomen is een partnerpensioen dan ook van groot belang.

Maar ook voor de werknemer die wel een partner heeft met een eigen inkomen is een partnerpensioen van belang. Want het wegvallen van één van beiden heeft ook impact op zaken als kinderopvang en doorbetalen van huur, hypotheek of andere vaste lasten. De achterblijvende partner zal zijn leven mogelijk opnieuw moeten inrichten. Fijn is het dan dat er in ieder geval een inkomen is dat (een deel van) de doorlopende lasten kan dragen.

De partner: pensioenuitvoerders hanteren verschillende definities.

Maar wanneer is je partner nu eigenlijk je partner volgens de pensioenregeling? Pensioenuitvoerders hanteren vaak verschillende definities van partner. Bij een huwelijk of een geregistreerd partnerschap is het vaak wel duidelijk. Dit is namelijk vastgelegd in de Basisregistratie Personen (BRP). Maar bij ongehuwd samenwonenden is dit niet vastgelegd in de BRP. Door een samenlevingsovereenkomst bij een notaris op te stellen kan al wat meer duidelijkheid worden verkregen. Maar ook dan wordt dit niet standaard in de BPR vastgelegd.

Bij pensioenregelingen is het feitelijk van belang dat er sprake is een duurzame huishouding. Bij een huwelijk en geregistreerd partnerschap wordt dit als vanzelfsprekend beschouwd. Samenwonen wordt door de meeste pensioenuitvoerders als een duurzaam huishouden gezien als beide partners minimaal zes maanden op hetzelfde adres zijn ingeschreven bij de woongemeente.

Overigens is het hierbij niet van belang of de partners van verschillend of hetzelfde geslacht zijn.

Het mag dan ook duidelijk zijn dat een “one-night-stand” niet onder de definitie van “partner” valt.

Check je pensioenregeling!

Als samenwonende is het dus van groot belang om te checken of jouw partner ook door de pensioenuitvoerder wordt gezien als partner. In sommige gevallen moet je werkgever dan je partner aanmelden bij je pensioenuitvoerder.  Het pensioenreglement van je pensioenregeling geeft hier duidelijkheid over.

Let op: je samenwoonpartner aanmelden in je pensioenregeling kan eventueel gevolgen hebben voor fiscaal partnerschap!

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Jeroen Boers, directeur & consultant