Home Archives for oktober 2017

Month: oktober 2017

Wijziging Arbowet

by Jeroen Boers Jeroen Boers Geen reacties

Per 1 juli 2017 is de Arbeidsomstandighedenwet, beter bekend als de Arbowet, gewijzigd. Er moet gewerkt worden met een basiscontract. Ook krijgen de werknemers meer rechten om een bedrijfsarts te raadplegen.

Read more

Aanpassing pensioenleeftijd

by Jeroen Boers Jeroen Boers Geen reacties

Aanpassing pensioenleeftijd naar 68 jaar per 1 januari 2018: actie nodig! U heeft een pensioenregeling voor uw werknemers en u vraagt zich af of uw deze moet worden aangepast aan de nieuwe pensioenleeftijd. Hiervoor is een verkort stappenplan.

Read more