Home Communicatie

Communicatie

Uw verantwoordelijkheid voor pensioencommunicatie naar de werknemers was al verankerd in de Pensioenwet. Maar deze verantwoordelijkheid is enorm toegenomen met de komst van de Wet Pensioencommunicatie. Daar zult u dus wat mee moeten. Het is goed om te weten dat wij u hiermee kunnen ondersteunen.

Wat kunnen wij u bieden?

Een wijziging in de pensioenwetgeving heeft consequenties voor de werknemer. Dat geldt ook als u besluit over te stappen naar een andere pensioenuitvoerder. Of als de regeling om andere redenen moet worden aangepast. In dat geval dient u de werknemer goed te informeren over deze wijzigingen. Vaker zelfs zult u toestemming nodig hebben. Het gaat tenslotte om een belangrijke arbeidsvoorwaarde.

Collectieve presentatie of uitleg

Bij belangrijke wijzigingen in het pensioen kan het efficiënt zijn om de werknemers uit te nodigen voor een collectieve uitleg. Met de mogelijkheid om vragen te stellen.

Individuele pensioengesprekken of inloopspreekuren

Daar waar werknemers geen behoefte hebben hun financiële en pensioenzaken met de collega’s te delen, kan een pensioenspreekuur uitkomst bieden. Zo kan goed worden ingespeeld in zaken die bij uw werknemers spelen.

Individueel pensioenportaal

Als dit gewenst is kan door de werkgever een persoonlijk pensioenportaal worden aangeboden. Hiermee krijgt een werknemer een goed inzicht in zijn gehele financiële plaatje. Niet alleen nu maar ook voor de toekomst.

Onze toegevoegde waarde

Door het aanbieden van collectieve of persoonlijke pensioencommunicatie kan de werkgever op uitstekende wijze zijn wettelijke zorg- en communicatieplicht invullen. En dit kan eventueel ondersteund worden met een individueel financieel portaal. Een perfecte combinatie om aan uw verplichtingen te voldoen!

De voordelen die wij u bieden:

  • U besteedt uw pensioencommunicatie uit
  • Heldere communicatie in begrijpelijke taal
  • Uw werknemer begrijpt waar het over gaat en kan de juiste keuze maken
  • U heeft geen zorgen meer of u wel aan uw verplichtingen voldoet
  • Door het gebruik van een persoonlijk portaal kunt u zich op het gebied van arbeidsvoorwaarden onderscheiden