Home Advies

Advies

U wilt uw werknemers concurrerende arbeidsvoorwaarden bieden. U heeft daarom besloten dat u een pensioenregeling wil gaan aanbieden. Of uw bestaande regeling loopt af en moet verlengd en/of gewijzigd worden. Maar hoe pakt u dat aan?

Uw beste stap heeft u al gezet: u bezoekt onze website. Wij zijn ervaren pensioenadviseurs en gaan graag voor u aan de slag!
Wat komt er allemaal kijken bij een pensioenadvies voor werkgevers?

Onderzoek naar cao en verplicht pensioen

Veel bedrijfstakpensioenfondsen kennen een verplichtstelling voor werkgevers in een bepaalde sector. Daarnaast zijn er cao’s waarin verplichtingen zijn opgenomen die betrekking hebben op pensioen.

In een adviestraject zullen wij onderzoeken of er in uw bedrijf sprake is van een dergelijk verplichtstelling.

Beoordeling van de betaalbaarheid

Om te kunnen beoordelen of de door u gewenste pensioenregeling betaalbaar is (niet alleen nu, maar ook in de nabije toekomst), toetsen wij uw historische en/of prognose jaarcijfers aan de te verwachten pensioenlasten. Met als uitgangspunt het beschikbare budget.

Opstellen van een modelpensioenregeling

Op basis van het bepaalde budget zullen we met het verstrekte personeelsbestand de wensen van de inhoud van de regeling samen met u bespreken. Met deze informatie gaan we aan de slag om een modelpensioenregeling op te stellen.

Onze toegevoegde waarde

Door ervaring weten wij hoe wij een onderzoek naar verplichtstellingen moeten aanpakken. Daarvoor raadplegen we diverse bronnen om er zeker van te zijn of er wel of geen sprake is van een verplichtstelling. En dat is in uw belang.

Een dergelijk onderzoek is essentieel om te voorkomen dat u door vervelende financiële consequenties wordt verrast.

Wij zullen ook uw financiële cijfers objectief beoordelen. Zo bepalen we of de pensioenregeling die u voor ogen heeft nu en in de nabije toekomst betaalbaar is. Juist dit is in het belang van u en uw werknemers.

Tenslotte zijn wij zeer goed op de hoogte van alle actuele en relevante wetgeving. Denk hierbij aan gelijke behandeling, zorgplicht, goed werkgeverschap en fiscale en sociale wetgeving.

De voordelen die wij u bieden:

  • Inzicht in de verplichtingen die u als werkgever heeft
  • Een objectieve financiële analyse
  • Wij leiden u door de mogelijkheden die er in pensioenregelingen zijn
  • U bepaalt zelf het budget voor het pensioen
  • U bepaalt de kwaliteit van de regeling
  • Uw regeling voldoet altijd aan actuele wet- en regelgeving