Home Employee Benefits

Employee Benefits

Employee Benefits zijn voordelen voor de werknemers die zich richten op beloning, sociale zekerheid, zorg, verlof, opleiding, ontslagzaken en pensioen. Hiermee kunt u zich als werkgever in de arbeidsvoorwaarden onderscheiden van uw concurrentie. Daarnaast kunnen afspraken hierover in een cao zijn vastgelegd.

In een krappe arbeidsmarkt kan het dan ook van strategisch belang zijn om dergelijke voordelen in de arbeidsvoorwaarden op te nemen.

Niet-verzekerbare arbeidsvoorwaarden

Flexibele werktijden, thuiswerken, verlofregelingen en extra vakantiedagen zijn voorbeelden van Employee Benefits die bijdragen aan het werkplezier van de werknemer. Maar ook lease-auto’s, fietsplannen, opleidingen en optie- of aandelenpakketten zijn voordelen die aan de werknemer kunnen worden aangeboden.

Verzekerbare arbeidsvoorwaarden

Daarnaast zijn er ook voordelen beschikbaar zoals collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, ANW-hiaatverzekeringen, ziektekostenverzekeringen en ongevallenverzekeringen. Ook al worden deze niet altijd op waarde geschat door uw werknemers, ze kunnen wel degelijk van groot belang zijn.

Wij zijn uw vraagbaak voor Employee Benefits

Wij geven u inzicht in de verplichtingen die u heeft en de mogelijkheden die er zijn; daar waar gewenst en mogelijk regelen we de bijbehorende verzekeringsproducten.

Onze toegevoegde waarde

Wij zijn goed op de hoogte van de Employee Benefits die u kunt aanbieden.

Daar waar mogelijk zullen we de verzekerbare onderdelen voor u verzorgen.

Wij houden u op de hoogte van de voor u relevante wijzigingen op dit gebied.

Kortom: we ontzorgen u zodat u zich kunt bezighouden met zaken waar u goed in bent.