Home Bemiddeling

Bemiddeling

U heeft besloten een pensioenregeling aan de werknemers aan te bieden. U weet al wat u wil en zoekt daar het juiste product bij. In de markt van collectief pensioen zijn er veel aanbieders met verschillende producten. Door het grote aanbod kunt u echter door de bomen het bos niet meer zien. Wij kennen de markt en zijn op de hoogte van de plussen en de minnen van de diverse producten. Een verstandige werkgever schakelt hiervoor dan ook een pensioendeskundige in. Wij helpen u graag!

Opstellen en vergelijken van offertes voor de gewenste regeling

Op basis van de door u geformuleerde uitgangspunten stellen wij offertes op voor een passende pensioenregeling.

Deze offertes worden geheel objectief beoordeeld op prijs, kwaliteit, kenmerken, flexibiliteit en (administratieve) prestaties. Betreft het een pensioenregeling met een beleggingselement, dan zullen we ook ingaan op de wijze van beleggen, de fondsen, de verdeling daarvan en de daaruit voortvloeiende (verwachte) rendementen.

Op basis van de vooraf geformuleerde doelstellingen geven wij u een onafhankelijk advies voor een bepaald product van een bepaalde aanbieder.

U heeft een keuze gemaakt

Is de keuze voor een bepaald product gemaakt, dan zullen we de uitgangspunten nogmaals doorlopen. We controleren of de relevante gegevens compleet zijn en beoordelen de juridische stukken die bij de offerte zijn geleverd.

Is alles akkoord, dan kunnen de stukken getekend worden en is de pensioenregeling een feit.

Inregelen van de pensioenregeling

Voordat de pensioenregeling actief wordt, moeten eerst nog de juiste gegevens in de systemen van de uitvoerder worden ingeregeld. Hier vindt nog een laatste controle plaats.

Onze toegevoegde waarde

Omdat wij veel pensioenregelingen voor werkgevers opzetten, kennen wij de markt goed. Er zijn veel aanbieders met verschillende producten. Wij weten dan ook waar we moeten beginnen. En we kunnen de producten op waarde schatten. En dat is in uw belang.

De voordelen die wij u bieden:

  • wij kennen de pensioenproducten van meer dan 25 aanbieders
  • wij besparen u kostbare tijd met het zoeken naar het juiste product
  • wij voorkomen daardoor verkeerde keuzes
  • wij begrijpen de taal van de pensioenen