Home Nieuws Nieuwe BPF-check geeft richting voor werkgevers

Nieuwe BPF-check geeft richting voor werkgevers

by Jeroen Boers

Nieuwe tool voor een snelle check op verplichte aansluiting bij een pensioenfonds

In Nederland kennen we een systeem van bij wet verplichtgestelde pensioenfondsen. Door middel van verplichtstellingsbesluiten wordt dit in de Staatscourant gepubliceerd. In sommige bedrijfstakken (denk bijvoorbeeld aan de metaalsector, de zorg, schoonmaak, transport etc.) geldt voor werkgevers die actief zijn in die sector een verplichte aansluiting bij het betreffende pensioenfonds. Daarbij dienen alle werknemers te worden aangemeld in de pensioenregeling van het fonds. Dat is geen keuze maar een wettelijke verplichting. Deze pensioenfondsen zijn ook verplicht (pensioen)uitkeringen te doen aan (ex-)deelnemers, ook al is er nooit premie door de werkgever afgedragen.

Er zijn echter ook werkgevers waarvan de activiteiten niet heel duidelijk onder de werkingssfeer van een pensioenfonds lijken te vallen. Soms ook kan het voorkomen dat de werkgever zich bij meerdere pensioenfondsen zou moeten aansluiten vanwege de diverse werkzaamheden. Een werkgever wil hierover graag duidelijkheid.

Werkgevers willen graag antwoord op de vraag of er aansluiting moet worden gezocht bij een verplichtgesteld (bedrijfstak)pensioenfonds. En zo ja, bij welk pensioenfonds. Hiervoor heeft De Pensioenfederatie een tool op de website gepubliceerd (www.bijwelkpensioenfondshoorik.nl). Deze site geeft een richting aan of een werkgever zich dient aan te sluiten bij een pensioenfonds. Ook werknemers kunnen gebruikmaken van deze tool.

Deze site geeft echter niet altijd duidelijkheid. Het geeft een richting waarin gezocht moet worden voor aansluiting bij een pensioenfonds. Vaak spelen echter meer zaken mee die van belang zijn of de verplichtstelling wel van toepassing is. In dat geval is het verstandig deskundige hulp in te schakelen voor een werkingssfeeronderzoek. Onze consultants zijn u graag van dienst.

Jeroen Boers, directeur & consultant