Home Nieuws U wilt een collectieve pensioenregeling voor uw werknemers

U wilt een collectieve pensioenregeling voor uw werknemers

by Jeroen Boers

Welke mogelijkheden bieden wij?

U oriënteert zich op een pensioenregeling voor uw bedrijf. Heeft u al een pensioenregeling en loopt het contract daarvan af? Of krijgt u van uw pensioenuitvoerder een aanbod wat u met andere aanbieders wil vergelijken? Misschien overweegt u wel voor het eerst om een pensioenregeling voor uw werknemers op te zetten?

Wij helpen u in het maken van de juiste keuze. Wordt het een eindloon-, middelloon- of beschikbare premie regeling? Wordt het eenvoudige pensioenregeling of juist een product met veel keuzevrijheid? Met het grote aanbod van producten en uitvoerders kunnen wij het u allemaal bieden. Ons ruime pakket aanvullende diensten maakt ons aanbod compleet.

Kies een regeling en product dat past bij uw bedrijf

Er zijn in basis twee verschillende pensioenoplossingen. U heeft de keuze uit regelingen op basis van middelloon of beschikbare premie.

Beschikbare premieregeling

De beschikbare premieregeling is een pensioenregeling, waarbij de werkgever een premie beschikbaar stelt aan zijn werknemer voor de pensioenopbouw. Aan de hand van een percentage van het salaris of de pensioengrondslag wordt meestal de premie bepaald. Alles is mogelijk tussen een gelijk premiepercentage voor alle werknemers of een stijgend premiepercentage bij een oplopende leeftijd.

De hoogte van het pensioen hangt af van de ingelegde premie en de daarmee behaalde beleggingsopbrengsten. Aan het eind van de looptijd komt een bedrag vrij. Met dit bedrag moet de werknemer zelf een pensioenuitkering aankopen. De werknemer kiest zelf welke pensioenverzekeraar het pensioen uitkeert.

Daarnaast kan een nabestaandenpensioen worden meeverzekerd. Bij overlijden van de werknemer wordt er dan een partnerpensioen aan de partner uitgekeerd. En aan de kinderen een wezenpensioen. Eventueel kan ook nog een tijdelijk partnerpensioen worden meeverzekerd om het nog verder te optimaliseren.

Middelloonregeling

De middelloonregeling is een salaris-/diensttijdregeling. De hoogte van het pensioen in de middelloonregeling is afhankelijk van twee elementen: het salaris van de werknemer en de periode dat hij of zij in dienst is bij de werkgever. De werknemer ontvangt een pensioen op basis van het gemiddelde loon dat hij of zij verdient door de jaren heen.

Een nabestaandenpensioen maakt hierbij ook vaak onderdeel uit van de regeling.

Waarom kiezen voor MKBpensioenadvies.nl?

Zes redenen om voor ons te kiezen:

  • U wordt voorzien van maatwerkadvies, passend bij uw budget
  • U krijgt alleen de voor u best passende oplossing, zowel qua regeling als qua uitvoerder
  • U kunt ook terecht voor oplossingen rondom ziekte, verzuim en arbeidsongeschiktheid
  • U krijgt transparantie in onze diensten en tarieven zonder addertjes
  • Uw adviseur is volledig up-to-date in kennis en kunde
  • U weet duidelijk wat u van ons kunt verwachten in de nazorg

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Jeroen Boers, directeur & consultant