Home nabestaandenpensioen

nabestaandenpensioen

Nieuw meld- en informatiepunt geenpensioen.nl

by Jeroen Boers Jeroen Boers Geen reacties

SER start meld- en informatiepunt geenpensioen.nl

De SER heeft op verzoek van de Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars het meld- en informatiepunt geenpensioen.nl opgericht. De website maakt deel uit van het in juni 2020 door deze organisaties gepresenteerde ‘Aanvalsplan witte vlek pensioenen’.

Eén op de tien werknemers bouwt geen aanvullend pensioen op. Een aanvullend pensioen, bovenop de AOW, is volgens de SER belangrijk om te voorkomen dat mensen er na hun pensionering financieel op achteruit gaan. Met dit nieuwe meld- en informatiepunt willen eerdergenoemde partijen het voor werkgevers eenvoudiger maken om tot een pensioenregeling te komen en bevorderen dat zoveel mogelijk werknemers pensioen opbouwen. Daarnaast wil geenpensioen.nl zicht krijgen op bedrijven en sectoren die geen pensioenregeling hebben voor hun werknemers, en de redenen daarvoor.

Stappenplan

Geenpensioen.nl biedt een Stappenplan voor werkgevers die aan de slag willen met een pensioenregeling. Dit Stappenplan is opgesteld door de Stichting van de Arbeid. Daarnaast is er informatie voor werknemers die nu geen pensioen opbouwen en daarover met hun werkgever in gesprek willen. Bovendien kunnen werkgevers en werknemers via deze website een melding doen over het ontbreken van een pensioenregeling bij hun bedrijf zodat er beter zicht komt waar en waarom er geen pensioenregeling is.

Advies

Bent u werkgever, heeft u geen pensioenregeling voor uw medewerkers maar wilt u dit wel regelen? Wij kunnen u helpen. Neem contact met ons op en laat u vrijblijvend informeren.

Bron: InFinance, 12 oktober 2021

Jeroen Boers, directeur & consultant, lid van de PensioenOrde (Beroepsorganisatie van pensioendeskundigen)

ANW-hiaatverzekering: wel of niet meeverzekeren?

by Jeroen Boers Jeroen Boers Geen reacties

Het overgrote deel van de actieve beroepsbevolking in Nederland bouwt via de huidige werkgever pensioen op of heeft dat via vorige werkgevers gedaan (bron: CBS, februari 2019). Naast een ouderdomspensioen is er voor de meeste werknemers ook een partnerpensioen geregeld. Soms is er ook de keuze om het ANW-hiaatpensioen mee te verzekeren. Maar wat is het en waarom zou je het meeverzekeren?

De ANW (Algemene Nabestaanden Wet): geregeld door de overheid

De Algemene Nabestaandenwet (ANW) is een basisuitkering van de overheid. Elke inwoner van Nederland is hiervoor automatisch verzekerd. De ANW staat los van het nabestaandenpensioen waar je recht op kan hebben via de werkgever van je partner. Verder duurt de ANW-uitkering niet tot je eigen overlijden, zoals de AOW, maar hij duurt tot je de AOW-leeftijd hebt bereikt.

De ANW biedt dus financiële ondersteuning na het overlijden van een partner of ouder. Er zijn wel strenge eisen om in aanmerking te komen voor een uitkering, dus ga er niet te snel vanuit dat je hierop kunt terugvallen. Het bedrag dat je krijgt, is maximaal zeventig procent van het minimumloon; dit komt neer op ca. € 15.788 bruto per jaar (per 1 juli 2019).

ANW: voor wie?

Als nabestaande heb je recht op een ANW-uitkering als je aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

  •    je bent geboren vóór 1 januari 1950;
  •    je bent geboren na 1 januari 1950 en verzorgt een kind jonger dan achttien jaar;
  •    je bent voor ten minste 45 procent arbeidsongeschikt.

De ANW kent echter wel een inkomenstoets bij je partner; heeft je partner inkomen uit arbeid of in verband met arbeid (denk aan een WAO- of WW-uitkering)? Dan wordt dit inkomen gedeeltelijk of helemaal gekort op de nabestaandenuitkering. Het komt er op neer dat je met een inkomen vanaf € 2.638,94 bruto per maand (2019), geen ANW-uitkering meer krijgt. Voor meer informatie kun je terecht op svb.nl.

ANW-hiaatverzekering: wat is het?

De (collectieve) ANW-hiaatverzekering of ANW-gatverzekering is bedoeld als aanvulling op een ANW-uitkering. Omdat deze uitkering meestal (te) laag is kan het voor je partner moeilijk zijn om rond te komen na je overlijden. Een ANW-hiaatverzekering (ook wel NabestaandenOverbruggingsPensioen of Tijdelijk Partner Pensioen genoemd) kan dan uitkomst bieden.

De ANW-hiaatverzekering keert altijd een vooraf afgesproken bedrag uit, ongeacht het inkomen dat je partner verdient. Je bepaalt zelf hoe lang er moet worden uitgekeerd. Als je partner binnen de uitkeringstermijn van de verzekering komt te overlijden, blijft de verzekeraar doorbetalen aan je erfgenamen (tot het eind van de afgesproken periode).

ANW-hiaatverzekering: waarom zou je dit meeverzekeren?

Een collectieve ANW-hiaatverzekering kan zowel verplicht als vrijwillig worden aangeboden door de werkgever. Als het een verplicht onderdeel van de pensioenregeling is, dan hoeft er niet gekozen te worden.

Maar bij veel werknemers is het verzekerde partnerpensioen echter niet voldoende om de achterblijvende partner en eventuele kinderen financieel goed achter te laten. Dit kan een belangrijke reden zijn om te besluiten een extra tijdelijk partnerpensioen mee te verzekeren.

Vaak is er ook door een overstap naar een andere werkgever een gat ontstaan in het nabestaandenpensioen. Of is een werknemer pas op latere leeftijd in het arbeidsproces gekomen en is er nog maar weinig nabestaandenpensioen opgebouwd. Met een ANW-hiaat verzekering kan dit (deels) worden opgevuld.

Wie betaalt de premie?

Bij een verplichte regeling zal veelal de werkgever de premie hiervoor betalen. In de meeste gevallen betaal je als werknemer echter zelf de premie, met name als het een vrijwillige verzekering is. Maar gelukkig zit er een belastingvoordeel aan het betalen van de premie. De premie wordt namelijk op het bruto salaris in mindering gebracht, waardoor je minder belasting betaalt. De eventuele uitkering is dan weer belast.

Hoe kun je je hiervoor aanmelden?

Bij verplichte regelingen zal de werkgever je aanmelden. Als het een vrijwillige optie is, dan geldt vaak in collectieve regelingen dat aanmelding moet gebeuren binnen drie maanden na in dienst treden. Om in aanmerking te komen hiervoor hoeven geen medische vragen te worden beantwoord. Als aanmelding later plaatsvindt, dan zal de verzekeraar meestal wel vragen over je gezondheid gaan stellen. Let dus op als je in dienst treedt bij een nieuwe werkgever dat je je dan ook zo snel mogelijk aanmeldt.

Wilt u als werkgever ook het nabestaandenpensioen regelen of verbeteren?  Neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Jeroen Boers, directeur & consultant

Partnerpensioen: wat is dat en wanneer is je partner ook een partner?

by Jeroen Boers Jeroen Boers Geen reacties

Het overgrote deel van de actieve beroepsbevolking in Nederland bouwt via de huidige werkgever pensioen op of heeft dat via vorige werkgevers gedaan (bron: CBS, februari 2019). Naast een ouderdomspensioen is er voor de meeste werknemers ook een partnerpensioen geregeld.

Maar wat is nu een partnerpensioen en wat kun je ermee?

Als een werknemer tijdens zijn dienstverband komt te overlijden, dan zorgt het partnerpensioen ervoor dat er een nabestaandenpensioen wordt uitgekeerd. Dit is een levenslange uitkering die aan de partner van de overleden werknemer wordt gedaan. Bij het overlijden valt namelijk het salaris van de werknemer weg en daarmee ook een deel van het gezamenlijke inkomen. Voor een werknemer met een partner zonder eigen inkomen is een partnerpensioen dan ook van groot belang.

Maar ook voor de werknemer die wel een partner heeft met een eigen inkomen is een partnerpensioen van belang. Want het wegvallen van één van beiden heeft ook impact op zaken als kinderopvang en doorbetalen van huur, hypotheek of andere vaste lasten. De achterblijvende partner zal zijn leven mogelijk opnieuw moeten inrichten. Fijn is het dan dat er in ieder geval een inkomen is dat (een deel van) de doorlopende lasten kan dragen.

De partner: pensioenuitvoerders hanteren verschillende definities.

Maar wanneer is je partner nu eigenlijk je partner volgens de pensioenregeling? Pensioenuitvoerders hanteren vaak verschillende definities van partner. Bij een huwelijk of een geregistreerd partnerschap is het vaak wel duidelijk. Dit is namelijk vastgelegd in de Basisregistratie Personen (BRP). Maar bij ongehuwd samenwonenden is dit niet vastgelegd in de BRP. Door een samenlevingsovereenkomst bij een notaris op te stellen kan al wat meer duidelijkheid worden verkregen. Maar ook dan wordt dit niet standaard in de BPR vastgelegd.

Bij pensioenregelingen is het feitelijk van belang dat er sprake is een duurzame huishouding. Bij een huwelijk en geregistreerd partnerschap wordt dit als vanzelfsprekend beschouwd. Samenwonen wordt door de meeste pensioenuitvoerders als een duurzaam huishouden gezien als beide partners minimaal zes maanden op hetzelfde adres zijn ingeschreven bij de woongemeente.

Overigens is het hierbij niet van belang of de partners van verschillend of hetzelfde geslacht zijn.

Het mag dan ook duidelijk zijn dat een “one-night-stand” niet onder de definitie van “partner” valt.

Check je pensioenregeling!

Als samenwonende is het dus van groot belang om te checken of jouw partner ook door de pensioenuitvoerder wordt gezien als partner. In sommige gevallen moet je werkgever dan je partner aanmelden bij je pensioenuitvoerder.  Het pensioenreglement van je pensioenregeling geeft hier duidelijkheid over.

Let op: je samenwoonpartner aanmelden in je pensioenregeling kan eventueel gevolgen hebben voor fiscaal partnerschap!

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Jeroen Boers, directeur & consultant