Home Nieuws Vanaf 1 april 2019 pensioendiploma verplicht bij advies aankoop pensioenuitkering

Vanaf 1 april 2019 pensioendiploma verplicht bij advies aankoop pensioenuitkering

by Jeroen Boers

Vergunning vereist voor advies en bemiddeling in financiële producten

Financieel dienstverleners moeten een vergunning hebben om te mogen adviseren en bemiddelen in financiële producten. Dit is vastgelegd in de Wet op het Financieel Toezicht (WFT). Een vergunning wordt door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aan de financieel dienstverlener verleend als de adviseur de daarvoor benodigde vakdiploma’s heeft. De vergunningen en diploma’s van de adviseur zijn terug te vinden in het AFM-register.

Een financieel product kan zijn een schadeverzekering (auto-, woonhuis-, aansprakelijkheids-, bedrijfs- of rechtsbijstandverzekering), een inkomensverzekering (arbeidsongeschiktheids-, (collectieve) ongevallen-, ziekteverzuim- of (collectieve) WIA-verzekering) of een levensverzekering (overlijdensrisico-, lijfrente-, pensioen-, spaar- of beleggingsverzekering). Ook een (woning)hypotheek, een doorlopend, consumptief of bedrijfskrediet en spaar- en beleggingsrekeningen vallen onder de vergunningsplicht.

Periodieke toetsing door de AFM en Permanente Educatie

Periodiek (eens per drie jaar) moet de adviseur per vakgebied examen doen om zijn diploma’s geldig te houden. Tussentijds moet de adviseur kunnen aantonen op de hoogte te zijn van actuele ontwikkelingen op zijn vakgebied. Door middel van Permanente Educatie kan een adviseur altijd over actuele kennis beschikken. Zonder een geldige vergunning mag een financieel dienstverlener dan ook niet adviseren en bemiddelen in financiële producten.

Pensioen en lijfrente, WFT-pensioen en WFT-vermogen

Onderscheid dient te worden gemaakt tussen pensioen en lijfrente. Pensioen wordt door de werkgever voor de werknemers collectief geregeld of is vanuit wetgeving automatisch geregeld. Lijfrente is een financieel product waar je de werkgever niet voor nodig hebt; dit regel je individueel. Zowel pensioen als lijfrente zorgt ervoor dat je vanaf je pensioendatum een inkomen hebt.

Voor een adviseur die over pensioen adviseert is een diploma voor pensioenadvisering verplicht (WFT-pensioen). Voor advies over lijfrente is een diploma WFT-vermogen verplicht. Een adviseur met een WFT-pensioen diploma heeft automatisch ook een WFT-vermogen diploma. Andersom is dat niet zo.

Een WFT-vermogen adviseur mag nu adviseren en bemiddelen in lijfrente, zowel in de opbouwfase als in de uitkeringsfase. Maar ook in pensioen in de uitkeringsfase. Per 1 april 2019 komt hier echter verandering in. Een WFT-vermogen adviseur mag vanaf dat moment alleen over lijfrente adviseren en niet meer over pensioen in de uitkeringsfase. Advies over pensioen in de opbouw- en uitkeringsfase is dan alleen aan een WFT-pensioen adviseur voorbehouden.

Advies bij pensionering

Als uw pensioenpolis de einddatum bereikt (de polis expireert) kunt u vanaf 1 april 2019 voor advies dus alleen terecht bij een WFT-pensioenadviseur. Als pensioenspecialisten weten wij als geen ander welke mogelijkheden er met uw polis zijn en welke keuzes u hierin kunt maken. U kunt de bedragen uit meerdere pensioenpolissen ook samenvoegen en voor het totaalbedrag uw pensioen aankopen. En zo de aanbieder kiezen die u de hoogste uitkering geeft. Wij begeleiden u graag in dit proces.

Heeft u ook één of meer lijfrente polissen die expireren, dan heeft u nog meer mogelijkheden om uw pensioen te plannen. Doordat voor pensioen en lijfrente andere regels gelden in de uitkeringsfase, zijn pensioen en lijfrente perfect op elkaar af te stemmen. Het is dan verstandig om u door een WFT-pensioenadviseur te laten bijstaan. Niet alleen als u met pensioen gaat, maar beter is om hier al veel eerder aandacht aan te besteden.

Vraag uw adviseur naar zijn vergunning

Bereikt uw pensioenpolis en/of lijfrente de einddatum en moet u een keuze maken wat te doen met het vrijgekomen bedrag? Kies voor een WFT-pensioenadviseur; die overziet het totale plaatje en mag u ook adviseren in de uitkeringsfase van uw pensioen.

Onze deskundige adviseurs zitten voor u klaar. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Jeroen Boers, directeur & consultant, lid van de NOPD (Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen)