Home Nieuws AOW-franchises en maximum pensioengevend loon 2022

AOW-franchises en maximum pensioengevend loon 2022

by Jeroen Boers

AOW-franchises in 2022

Voor 2022 heeft de belastingdienst de bedragen van de franchises vastgesteld. Deze bedragen zijn nodig voor de berekening van:

 •     de jaarlijkse pensioenopbouw (bij een eindloon- of middelloonregeling);
 •     de hoogte van de beschikbare premie;
 •     de nabestaandenpensioenen in een beschikbare premieregeling;
 •     de eigen bijdrage in de pensioenpremies

De (voorlopige) AOW-franchises zijn als volgt:

 •     100/75 x enkele AOW gehuwden: € 14.802 (2021: € 14.544)
 •     100/66,28 x enkele AOW gehuwden: € 16.749 (2021: € 16.458)
 •     100/70 x enkele AOW gehuwden: € 15.859 (2021: € 15.583)

Omdat iedere Nederlandse burger recht heeft op AOW, wordt over een deel van het loon geen aanvullend pensioen opgebouwd. Dit deel wordt de AOW-franchise genoemd. Daarover wordt dus ook geen premie of eigen bijdrage berekend.

Welke franchise moet worden gebruikt, hangt af van de pensioenregeling. De meest gebruikte franchises worden berekend als 100/75 of 100/66,28 maal het AOW-bedrag. Deze percentages zijn gebaseerd op een pensioen van 75% van het gemiddeld verdiende loon (middelloonnorm) en bij een eindloonregeling op een pensioen van 66,28% van het laatst verdiende loon (eindloonnorm).

Voor middelloon regelingen met een lager opbouwpercentage dan 1,875% per dienstjaar mag een lagere AOW-franchise worden gehanteerd. Deze zijn als volgt:

Bij een opbouwpercentage per dienstjaar van:

 •     maximaal 1,701%: Minimale AOW-franchise € 11.819 (2021: € 11.614)
 •     1,701% tot en met 1,788%: Minimale AOW-franchise € 13.343 (2021: € 13.111)

Voor eindloon regelingen met een lager opbouwpercentage dan 1,657% per dienstjaar mag een lagere AOW-franchise worden gehanteerd. Deze zijn als volgt:

Bij een opbouwpercentage per dienstjaar van:

 •     maximaal 1,483%: Minimale AOW-franchise € 13.373 (2021: € 13.141)
 •     1,483% tot en met 1,570%: Minimale AOW-franchise € 15.096 (2021: € 14.834)

Maximum pensioengevend loon in 2021

Het maximum pensioengevend salaris bedraagt in 2022 € 114.866 (2021: € 112.189). Voor salarissen boven dit bedrag is de pensioenopbouw niet fiscaal aftrekbaar.

In 2015 heeft de overheid de maximaal toegestane pensioenopbouw fors verlaagd. Hierbij is een maximum gesteld aan het loon waarover pensioen mag worden opgebouwd. Dit maximum werd in 2015 gesteld op een bedrag van € 100.000 (voor aftrek franchise) en wordt jaarlijks aangepast aan inflatie. Over het deel van het salaris boven dit maximum mag alleen nog een zogenaamd “nettopensioen” of “nettolijfrente” worden opgebouwd. Dat is een pensioen- of lijfrenteopbouw op basis van premies uit het netto loon, waarbij de opbouw en pensioenuitkeringen ook onbelast zijn door middel van een vrijstelling in box 3.

Afkoopbedragen pensioen, lijfrente en arbeidsongeschiktheid

In 2022 bedragen de afkoopgrenzen:

 •     Pensioenuitkering: € 520,35 per jaar (2021: € 503,24)
 •     Lijfrentekapitaal : € 4.607 (2021: € 4.547)
 •     Lijfrentekapitaal bij arbeidsongeschiktheid: € 43.012 (2021: € 42.460)

Lijfrente en OudedagsReserve (OR/FOR):

Voor 2022 zijn de volgende cijfers vastgesteld:

 •     Jaarruimte: 13,3% x Premiegrondslag – (6,27 x A) – FOR – Netto Pensioen
 •     AOW-franchise lijfrente: € 12.837 (2021: € 12.672)
 •     Maximale inkomensgrondslag: € 114.866 (2021: € 112.189)
 •     Maximale premiegrondslag: € 102.029 (2021: € 99.517)
 •     Maximale Jaarruimte: € 13.570 (2021: € 13.236)
 •     Maximale reserveringsruimte/inhaalruimte:
  •     voor de ondernemer die meer dan 10 jaar voor zijn/haar AOW-leeftijd is: € 7.587 (2021: € 7.489)
  •     voor de ondernemer die 10 jaar of korter voor zijn/haar  AOW-leeftijd is: € 14.978 (2021: € 14.785)
 •     Maximale bedrag bij stakingslijfrente:
  •     voor de ondernemer die 5 jaar of minder voor zijn/haar AOW-leeftijd is: € 480.686 (2021: € 474.517)
  •     voor de ondernemer die niet meer dan 15 jaar voor zijn/haar AOW-leeftijd is: € 240.352 (2021: € 237.267)
  •     in overige gevallen: € 120.183 (2021: € 118.640)
 •     Oudedagsreserve (OR/FOR):
  •     Dotatie 9,44% van de winst (mits AOW-leeftijd nog niet bereikt (2021: 9,44%)
  •     Maximaal € 9.632 (2021: € 9.395)
 •     Maximale uitkering uit lijfrente:
  •     Overbruggingslijfrente: € 63.288 per jaar (2021: € 63.288)
  •     Tijdelijke oudedagslijfrente: € 22.735 per jaar (2021: € 22.443)

Voor de AOW-franchise en maximum pensioengevend loon van 2021, zie hier.

Mocht u meer informatie over onze dienstverlening willen, neem dan contact met ons op.

Jeroen Boers, directeur & consultant