Home Nieuws AOW, ANW, minimumloon en maximumdagloon per 1 januari 2024

AOW, ANW, minimumloon en maximumdagloon per 1 januari 2024

by Jeroen Boers

AOW, ANW, minimumloon en maximumdagloon per 1 januari 2024

De sociale verzekeringsbank (SVB) en het UWV hebben de AOW-bedragen, het minimumloon en het maximumdagloon voor de sociale verzekeringen zoals deze per 1 januari 2024  gelden gepubliceerd.

AOW-bedragen per 1 januari 2024:

Uw situatie U bent getrouwd of woont samen met uw partner (bedragen per persoon) U heeft een partner en u heeft recht op AOW- partnertoeslag (totaalbedragen) U bent alleenstaand
Bruto* per maand € 1.042,10 € 2.084,20 € 1.536,03
Vakantiegeld per maand € 54,44 € 108,88 € 76,20
dit is exclusief de tegemoetkoming aan AOW-gerechtigden.

ANW-bedragen per 1 januari 2024:

Soort nabestaanden-uitkering Nabestaanden-uitkering   Nabestaandenuitkering bij verzorgings-relaties
Bruto per maand € 1.493,51   € 939,41
Vakantiegeld per maand € 96,51   € 68,93

Minimumloon per uur fulltime (bruto bedrag) per 1 januari 2024:

Vanaf leeftijd 21 jaar: € 13,27 per uur

Hiermee bedraagt het bruto referentieminimummaandloon € 2.069,40 per maand

Maximum dagloon en maximum maandloon (bruto bedragen) per 1 januari 2024:

Maximumdagloon € 274,44
Maximumjaarloon

€ 71.628


Het maximummaandloon berekent u door het maximumdagloon te vermenigvuldigen met 21,75. Dit is het gemiddeld aantal uitkeringsdagen in een maand. De maximumbedragen gelden voor de berekening van de uitkeringen vanuit de Ziektewet, de Werkloosheidswet (WW), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Wet arbeid en zorg (WAZO).

 

Bronnen: svb.nl, uwv.nl

Jeroen Boers, directeur & consultant