Home Nieuws Nieuw in 2O2O: de MKB-Verzuim Ontzorgverzekering

Nieuw in 2O2O: de MKB-Verzuim Ontzorgverzekering

by Jeroen Boers

Vanaf 1 januari 2020 hebben MKB-bedrijven een nieuwe optie om de risico’s van (langdurig) verzuim te verzekeren: de MKB Verzuim ontzorg-verzekering.

Deze MKB Verzuim ontzorg-verzekering is het gevolg van een overeenkomst tussen de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en werkgeversorganisaties MKB-Nederland, VNO-NCW, LTO Nederland en het Verbond van Verzekeraars. Het doel van deze overeenkomst is om kleine werkgevers te helpen bij de verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte. Door ondernemers een goed en betaalbaar dienstverleningspakket aan te bieden voor die 2 jaar is het voor hen gemakkelijker om het (langdurig) verzuim van medewerkers te helpen beperken.

Verzekering en dienst in één

Het grote voordeel is dat de MKB verzuim ontzorg-verzekering straks niet alleen een verzekering is voor de loondoorbetaling voor de zieke werknemer, maar ook het volledige casemanagement uit handen neemt van de werkgever. Een casemanager regelt niet alleen alle werkzaamheden en processen die de werkgever normaal gesproken zou moeten uitvoeren, ook neemt de casemanager contact op met de werknemer. Dat is nieuw binnen dit verzekeringsproduct. Het is dus een verzekering en een dienst in één.

Volledige ontzorging

Veel, met name kleine werkgevers worstelen met de regelgeving rondom ziekteverzuim. Zo vraagt de Wet Verbetering Poortwachter heel wat van een werkgever. Hij moet wijzigingen doorgeven die van belang zijn voor bijvoorbeeld de Ziektewetuitkering, een plan van aanpak maken, bij langdurig verzuim een 42e weeks melding doorgeven, een re-integratieverslag indienen, enzovoorts. Voor met name kleine werkgevers is dit alles behoorlijk ingewikkeld omdat ze de procedures en vereisten vaak niet goed kennen. Vaak hebben ze ook maar weinig ervaring met langdurig verzuim. Wie bovendien te laat is met het afhandelen van al deze punten, kan meestal ook nog rekenen op een loonsanctie. Hierbij moet een werkgever na twee jaar ziekte het loon van zijn werknemer nog maximaal een jaar extra doorbetalen. Dat wil je als werkgever natuurlijk voorkomen. Deze verzekering regelt dat.

Poortwachter

Met de MKB Verzuim ontzorg-verzekering worden ondernemers (het woord zegt het al) ontzorgd. De verzekering helpt de werkgever om aan de verplichtingen van deze wet te voldoen, waarbij de werkgever hiervoor uiteraard zelf verantwoordelijk blijft. Vooral kleine werkgevers zullen blij zijn met deze oplossing die door de overheid is gecreëerd.

Verschillen met de “gewone” verzuimverzekering

In onderstaand overzicht kunt u zien welke opties er voor u zijn bij ziekte van uw werknemer; ook worden de verschillen tussen een “gewone” verzuimverzekering, al dan niet met of zonder arbocontract, weergegeven.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Jeroen Boers, directeur & consultant