Home Nieuws Communicatieplicht rond pensioen en andere verzekerbare arbeidsvoorwaarden

Communicatieplicht rond pensioen en andere verzekerbare arbeidsvoorwaarden

by Jeroen Boers

Informeert u uw medewerkers naar behoefte èn volgens de wetgeving?

Het communiceren van verzekerbare arbeidsvoorwaarden zoals pensioenen, ziekteverzuimverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en ongevallenverzekeringen aan uw medewerkers is niet alleen zeer wenselijk, maar in vele gevallen ook een wettelijke verplichting!

Op 1 juli 2015 is de Wet pensioencommunicatie in werking getreden. Alhoewel deze wet met name impact heeft op pensioenuitvoerders, heeft u als werkgever hier ook veel mee te maken. De AFM verwacht namelijk dat pensioeninformatie de deelnemer in staat stelt om een goede financiële planning voor zijn oude dag te maken. De ervaring leert ook dat er van de door pensioenuitvoerders beschikbare gestelde communicatiemiddelen (zoals online pensioenportalen) weinig gebruik wordt gemaakt. In het kader van de zorgplicht en goed werkgeverschap betekent het dat u daar als werkgever wel wat mee moet.

Waarom is deze communicatie zo belangrijk?

 •    Uw medewerkers hebben hier behoefte aan!
  De materie rond pensioenen en arbeidsongeschiktheid is complex! Niet al uw medewerkers begrijpen zonder meer de documentatie die zij van pensioenuitvoerders ontvangen. Waar ben ik aan toe als ik word ontslagen of arbeidsongeschikt raak? Hoe is alles geregeld voor mijn nabestaanden?
 •    Wettelijk is hier aandacht aan besteed
  In zowel de Pensioenwet als in het Burgerlijk Wetboek staat de zorgplicht beschreven die u heeft naar uw medewerkers. Voor goed werkgeverschap is duidelijke informatie naar uw medewerkers onontbeerlijk.
 •    Werkgevers trekken bij geschillen vaak aan het kortste eind
  Bij verschillende rechtszaken uit het verleden is gebleken dat het gerechtshof zeer kritisch kijkt naar hoe de werknemer geïnformeerd is door de werkgever. Heeft de werkgever niet voldaan aan volledige, begrijpbare en tijdige communicatie, dan trekt de werknemer vaak aan het langste eind.

Daarnaast is de regelgeving rond deze materie regelmatig aan wijzigingen onderhevig. In hoeverre bent u op de hoogte van de huidige wetten en regels? Zijn uw medewerkers volledig op de hoogte van de mate waarin zij verzekerd zijn? Weten ze waar ze aan toe zijn bij eventuele calamiteiten (langdurige ziekte, (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid, ongeval, overlijden)? En zijn ze op de hoogte van hun pensioenregeling en de eventuele risico’s die daarmee samengaan?

Uw medewerkers volledig geïnformeerd

Waarom zou u deze communicatie naar uw medewerkers niet overlaten aan een expert? MKBpensioenadvies.nl heeft de kennis en kunde rond pensioenen en andere verzekerbare arbeidsvoorwaarden in huis. En is als geen ander in staat dit op een heldere, begrijpelijke manier aan uw medewerkers over te dragen.

Wij maken uw medewerkers wegwijs in de wereld van:

 •    Pensioenen;
 •    Wat er in hun situatie verandert bij langdurige ziekte (ziekteverzuimverzekering);
 •    Onverhoopte (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid (WGA-, WGA gat-, WIA-, collectieve ongevallenverzekering)
 •    Onverhoopt overlijden (nabestaandenvoorziening, collectieve ongevallenverzekering)

Wat kunnen wij voor u en uw medewerkers betekenen?

In een presentatie bespreken we met uw medewerkers de inhoud, risico’s en eventuele consequenties van hun verzekerbare arbeidsvoorwaarden. Deze presentatie kan op structurele basis herhaald worden voor uw nieuwe medewerkers, of uitgebreid worden met inloopochtenden of -middagen waarop medewerkers hun vragen kunnen stellen. Onze consultant maakt een presentatie gericht op uw situatie. Deze presentatie wordt desgewenst vooraf met u doorgesproken en is na goedkeuring de basis van de informatiebijeenkomst voor uw medewerkers.

Interesse?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden rond communicatie van arbeidsvoorwaarden naar uw medewerkers? Neem contact met ons op voor meer informatie.

Jeroen Boers, directeur & consultant, lid van de NOPD (Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen)