Home Nieuws AOW-franchises en maximum pensioengevend loon 2019

AOW-franchises en maximum pensioengevend loon 2019

by Jeroen Boers

AOW-franchises per 2019

Update: voor de cijfers van 2020, ga naar deze pagina.

De belastingdienst heeft voorlopige bedragen van de franchises voor 2019 gepubliceerd. De definitieve bedragen kunnen nog afwijken, maar de verwachting is dat deze niet of nauwelijks zullen verschillen. Deze bedragen zijn nodig voor de berekening van:

  •     de jaarlijkse pensioenopbouw (bij een eindloon- of middelloonregeling);
  •     de hoogte van de beschikbare premie;
  •     de nabestaandenpensioenen in een beschikbare premieregeling;
  •     de eigen bijdrage in de pensioenpremies

De (voorlopige) AOW-franchises zijn als volgt:

  •     100/75 x enkele AOW gehuwden: € 13.785 (2018: € 13.344)
  •     100/66,28 x enkele AOW gehuwden: € 15.599 (2018: € 15.099)
  •     100/70 x enkele AOW gehuwden: € 14.770 (2018: € 14.297)

Omdat iedere Nederlandse burger recht heeft op AOW, wordt over een deel van het loon geen aanvullend pensioen opgebouwd. Dit deel wordt de AOW-franchise genoemd. Daarover wordt dus ook geen premie of eigen bijdrage berekend.

Welke franchise moet worden gebruikt, hangt af van de pensioenregeling. Tot voor kort werd bij het bepalen van de minimum franchise rekening gehouden met een maximale pensioenopbouw van 70% van het loon. De franchise werd dan berekend als 10/7 maal het AOW-bedrag.

Hoewel de 10/7e-franchise nog steeds mag worden gebruikt in middelloon- en beschikbare premieregelingen, heeft de Belastingdienst in 2015 nieuwe minimum franchises opgesteld. Deze zijn voor laatstgenoemde regelingen voortaan gebaseerd op een pensioen van 75% van het gemiddeld verdiende loon (middelloonnorm) en bij een eindloonregeling op een pensioen van 66,28% van het laatst verdiende loon (eindloonnorm).

Maximum pensioengevend loon per 2019

Het maximum pensioengevend loon bedraagt in 2019 € 107.593 (2018: € 105.075). Voor salarissen boven dit bedrag is de pensioenopbouw niet fiscaal aftrekbaar.

In 2015 heeft de overheid de maximaal toegestane pensioenopbouw fors verlaagd. Hierbij is een maximum gesteld aan het loon waarover pensioen mag worden opgebouwd. Dit maximum werd in 2015 gesteld op een bedrag van € 100.000 (voor aftrek franchise) en wordt jaarlijks aangepast aan inflatie. Over het deel van het salaris boven dit maximum mag alleen nog een zogenaamd “nettopensioen” of “nettolijfrente” worden opgebouwd. Dat is een pensioen- of lijfrenteopbouw op basis van premies uit het netto loon, waarbij de opbouw en pensioenuitkeringen ook onbelast zijn door middel van een vrijstelling in box 3.

Voor de AOW-franchises en maximum pensioengevend salaris van 2020 zie hier.

Mocht u meer informatie over onze dienstverlening willen, neem dan contact met ons op.

Jeroen Boers, directeur & consultant